Innovatie

In een tijd waarin veranderingen zich onder invloed van technologie in rap tempo voltrekken, is het verlangen van bedrijven om te innoveren groter dan ooit.

Een blik op de toekomst die op je afkomt. Onzekerheid. Welke kant ga je op? Je denkt dat een ontwikkeling zich in een lineaire lijn voltrekt. Dat is maar zeer de vraag. Je wilt ontwikkelingen voor jouw organisatie in kaart brengen, omzetten in relevant en minder relevant en snel tot resultaten komen.

Een stap voorwaarts te zetten, begint vaak met één stap naar achteren. Als we de betekenis van ontwikkelingen willen begrijpen, moeten we het telkens vereenvoudigen en reduceren, en we moeten vooral af van het idee om alles te willen begrijpen. Het begint met jezelf vragen te stellen als wat is de vraag of wat is de behoefte?, hoe ga ik er naar kijken? en op welke wijze kan ik invloed uitoefenen?

Het draait om nieuwsgierigheid, uitproberen, bijsturen. Er zijn modellen en methoden zoals het populaire business model canvassing en design thinking. Belangrijker zijn een goede neus, verbeelding, ruimte voor ideeën binnen en buiten je organisatie, experiment, flexibiliteit, geloof en volharding.

infographic design thinking